fredag den 17. juni 2016

Åben skole

 

Om Vallensbæk Børneteater & dramalærer Nicoline L. Roos

I 32 år har Vallensbæk haft sit helt eget børneteater hvor børn fra 4-16 år kunne komme og få undervisning i teater, drama, dans m.m.

Vi er så heldige at have egne lokaler på Egholmskolen (bag Festsalen). Her er et stort øverum med spejlvæg, badeværelse, køkken, syrum, gaderobe og i kælderen er der fyldt til randen med scenografi og kostumer fra de mange år vi har opsat forestillinger. 
 

I de sidste 9 år har Nicoline L. Roos været dramalærer og instruktør for Zebragruppen. Hun arbejder desuden som skuespiller og make-up artist. Formålet med at tilbyde et samarbejde, er dels af dygtiggøre eleverne; men også at videregive nye øvelser, metoder og nye redskaber som kan bruges i den daglige undervisning.   Her kan der læses om 3 forskellige tilbud, men har I et særligt ønske om et undervisningsforløb hvor drama og teater vil kunne bruges er I velkommen til at kontakte Nicoline på mail eller. tlf
Undervisningen vil som udgangspunkt forgå i vores lokaler på Egholmskolen, men kan også forgå andre steder
   

kontakt@blikfang.com  
26122122 & 26273753

Sprog og kropsudtryk
- At give hvert barn en bedre forståelse af sproget, ansigtsudtryk og kropsbevidsthed.


0. til 3. klasse
Der arbejdes med forskellige drama og bevægelses metoder, der styrker sproget, udtryk og kropsforståelse. Projektet køre over fire gange i ca. 45 min. pr. gang. Dette giver deltagerne mulighed for at genkende de øvelser der bruges i undervisningen og de voksne der deltager en bedre forståelse og mulighed at tage en masse nye idéer og øvelser med hjem og forsætte arbejdet der.
Dels at de børn der deltager om de har dansk eller anden etnisk baggrund får en oplevelse at deltage og være med på lige fod. Sproget behøver ikke være en barriere for leg, udvikling eller samvær. Samt at give pædagoger og lærer nye redskaber og øvelser
Kr. 1840,-Samarbejde, Sammenhold & Fællesskab
- Klassen har brug for at kunne arbejde bedre sammen og fællesskabet skal styrkes


0. til 10. klasse
Hverdagen kan tit blive rutine, de sammen snakker sammen, de samme problemer, og måske udelukkes nogle fra fællesskabet?
I løbet af to gange (0.-4. klasse 2 x 45 min. og 5.-10.klasse 2 x 1½ time) vil vi arbejde med samarbejde på en helt anden måde end eleverne er vant til skal skolen. Der skal løse problemer, som intet har at gøre med skolen eller den enkelte elev at gøre. Kan en gruppe fungere uden at skulle snakke sammen og hvad vil der ske hvis en anden pludselig skal bestemme end den/dem der plejer?
F.eks. kan man danne en række efter højde hvis alle har lukkede øjne og ingen må snakke eller røre ved hinanden..... ?
Der tages udgangspunkt i drama- og teaterøvelser og undervisningen bliver tilpasset efter klassens behov som aftales inden.
Kr. 920-1840,-


Styrk din fremlæggelse
- For de elever der skal op til eksamen eller har brug for øvelse i at fremlægge foran andre


7. til 10. klasse
Alt skulle stå foran en gruppe og fremlægge en opgave kræver mod, for nogle kan dette være ubehageligt og ofte en dårlig oplevelse. I denne workshop arbejder vi med at finde ro, overblik og der laves forskellige øvelser der vil styrke din fremlæggelse. 
Der øves i forskellige tekster, i stemmeførelse, krop og hvordan der holdes fokus.
Projektet køre over fire gange af hver ca. 1½ times varighed. Efter endt projekt kan øvelser forsættes i den daglige undervisning. Især vil den lærer der deltager få mange nye redskaber til sin undervisning
Kr. 3680,-