Kalender 2018-2019

Minizebra 1 & 2:
Tid: 16.00-16.45 & 16.45-17.30
Dag: Tirsdag
Start: kommer snart, men i august
Slut: kommer snart, men slutter til jul
Se mere om minizebra kalender her


Zebragruppen :
Tid: 18.00-20.00
Øver mandage fra 18-20
Start: mandag den 3. september
Slut: April/Maj 2019 (kommer snart)