tirsdag den 27. september 2016

Dagsorden for generalforsamlingDagsorden for generalforsamling i Vallensbæk Børneteater ZebraGruppen
Mandag den 10. oktober 2016 fra 19.00-20.00 i Egholmskolens festsal.

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Bestyrelsens beretning v/formand Dorthe Hansen

4. Regnskab for det forløbne år v/kasserer Alouette Ritsmer Geuns

5. Behandling af indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent

7. Valg til
                             a. Bestyrelse
                             b. Revisor eller revisorsuppleant

8. Information og opgaver v/Nicoline

8. Eventuelt ---------------------------------------------------------------------------------

Vi glæder os til at se rigtig mange og der vil desuden også være en overraskelse i for af en lille optræden fra Zebragruppens børn.

Når mødet er slut er undervisningen også slut, det vil sige at hvis mødet kun vare 30 min. er vi altså færdige kl. 19.30.