torsdag den 28. september 2017

Generalforsamling mandag den 2/10 kl. 19-20Dagsorden for generalforsamling i Vallensbæk Børneteater Zebragruppen
Mandag den 2. oktober 2017 fra 19.00-20.00 i Egholmskolens festsal.1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Bestyrelsens beretning v/formand Dorthe Hansen

4. Regnskab for det forløbne år v/kasserer Alouette Ritsmer Geuns

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg til
                             a. Bestyrelse
                             På valg: Bente Rosberg  (ønsker ikke genvalg),  Anne-Marie Thusing (ønsker ikke genvalg)
                             suppleant Trine Binding (ønsker ikke genvalg)
                             c. På valg: kasserer Alouette Ritsmer Geuns (ønsker ikke genvalg)
                             b. Revisor eller revisorsuppleant

7. Information og opgaver v/Nicoline

8. Eventuelt