onsdag den 26. september 2018

2018 1/10 Generalforsamling/forældremøde

HUSK den 1. okt har vi forældremøde/produktionsmøde + en lille generalforsamling kl. 19-20. Alle bedes møde op, min. 1 forældre pr. barn.

Vi starter kl. 19 med en fremvisning af nogle af de ting som jeres børn øver i zebra. Så afholder vi generalforsamling og slutter med forældre/produktionsmøde.

Vi kan allerede nu røbe at vi søger friske forældre til at hjælpe os i det daglige om mandagen med små praktiske opgaver, forskellige sy-opgaver til forestillingen, pr.

Vi indføre også 10 times reglen, hvor hvert barns forældre skal lægge min 10 timer arbejde i zebra
Indkaldelse til generalforsamling i Vallensbæk Børneteater Zebragruppen
Mandag den 1. oktober 2018 fra 19.00-20.00 i Egholmskolens festsal.1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Bestyrelsens beretning v/formand Dorthe Hansen

4. Regnskab for det forløbne år v/bestyrelsen

5. Behandling af indkomne forslag
                            
6. Valg til
a. Bestyrelse
På valg er formand Dorthe Hansen

                             b. Revisor eller revisorsuppleant
Forslag: foreningens tidligere revisor, Christian Hald

8. Information og opgaver v/Nicoline

9. Eventuelt