torsdag den 3. maj 2018

Sidste brev i sæson 2017/2018


Kære zebra børn og forældre

Sæsonen 2017/2018 er næsten slut og inden jeg slipper jer helt, får I lige dette brev.

Vi holder afslutning med video fra hele sæsonen mandag den 14. maj kl. 18-20.

I den forbindelse, er der lige et par vigtige punkter med deadline den 14. maj 2018:

Bonner: Hvis nogen stadig ligger inde med bonner for ting de har købt til zebra i forbindelse med forestillingen, er det her sidste chance for at få jeres penge retur. I skal medbringe bon med navn og tydeligt reg. og konto nr., alternativt kan bonner mailes til gitteettrup@gmail.com.

Lodsedler (Hospitalsklovne): Penge for solgte lodder samt evt. overskydende lodder skal medtages senest den 14. maj.

Zebra 2018/19: Alle bedes give endeligt svar mandag den 14. maj om de ønsker at forsætte eller ej til Zebra i næste sæson. I kan allerede nu give besked på kontakt@blikfang.com. Vi har en utrolig lang venteliste med mange børn der står og tripper for at komme ind.

Bemærk dog, at man er først sikret endelig plads, når man også har indbetalt kontingent. Af hensyn til Zebra’s regnskabsår bedes i vente med betalingen til efter den 1. juli og senest den 15. juli. Da det er i sommerferieperioden, opfordrer vi til at man allerede nu registrerer den i sin bank med fremtidig betalingsdato, så man er sikret plads.

Pris 1.100,- kr. for hele sæsonen. Betaling på følgende konto: Nordea reg. 1420 konto 1200287017 imellem den 1. juli og den 15. juli. Husk at påføre ”barnets for- & efternavn” ved betaling.


På bestyrelsesmøde her i mandag har vi valgt at ændre nogle ting i den kommende sæson dels for vores og dels for jeres børns skyld.
1.     Der indføres mobiltelefonregler
1.1.   Alm. øvemandag skal mobiltelefoner blive ude i børnenes tasker/jakker eller afleveres i en særlig kasse i køkkenet, hvor de så også skal hente den igen inden de går hjem. Mobiler må ikke medtages til undervisningen.
1.2.   Øveweekender gælder lidt andre regler, da der kan være lang ventetid og har man ventetid må den derfor godt bruges på sin mobil i f.eks. øverum, hvor det ikke forstyrre undervisningen. Vi opfordrer dog alle til at deltage og overvære, når de andre øver.
1.3.   Forestillinger gælder samme regler som til alm. øvemandag.
Vi har valgt, at indføre regler omkring mobiltelefoner, da vi i den seneste sæson, har oplevet trusler/mobning der involverer mobiltelefoner, en opførsel som normalt er udsmidningsgrund. Vi håber, at I forældre, vil tage en snak med jeres børn om dette, så de er forberedt på næste sæson. Herunder et udpluk fra vores hjemmeside:
”I vores teatergruppe er der børn fra 8 til 16 år og mange forskellige børn, nogle går til zebra fordi de har en drøm om at blive skuespillere engang, andre fordi de synes det er sjovt at lave teater og drama og andre fordi der er et godt venskab i gruppen. Der skal være plads til alle og derfor tolereres mobning på ingen måde og er også grund til at elever kan blive bedt om at holde op.
Der skal være plads til alle i zebra og alle skal opføre sig ordentligt og tale pænt til hinanden
”.

2.     I den kommende sæson forventes det også, at børnene deltager mere i oprydning og rengøring i Zebra.  Vi oplever alt for mange børn der, især i forestillingsperioden, bare smider deres ting hvor de nu lige har lyst, at de ikke tager deres oprydnings- & rengørings opgaver seriøst og at de børn der så er pligtopfyldende, bliver nødt til at rydde op efter andre. Vi er stadig kun en lille frivillige forening, der kommer ikke noget rengøringshold udefra og rydder op eller gør rent. Og eftersom det er jeres børn der ligger nede på gulvet når vi laver øvelser og bruger badeværelset er det jo også i deres interesse at det er rent og pænt.

3.     Fremadrettet vil der blive lavet et skema/mappe hvor forældre skal skrive deres timer på. Vi har en regel der hedder at forældre til børn i Zebragruppen skal lægge min. 10 timers frivilligt arbejde. For nogle forældre overskrider de deres timeantal mange, mange gange (hvilket vi er rigtig glade for J). Men der er desværre også nogle forældre vi aldrig ser. Opgaverne kan være alt fra at søge legater/fonde, bygge scenografi, sy kostumer, hjælpe med praktiske ting om mandagen, optage video, hjælpe til øveweekenderne og en masse andre ting. Det kan godt være man tænker ”Jamen jeg kan ikke sy eller bygge scenografi…” Men så kan man måske bage kage til forestillingen, hænge bagtæppe op, hjælpe om mandagen med at få styr på hvilke børn der mangler sorte hætter og prøve at finde dem i vores kostumekasser eller måske kan man male en masse pinde sorte… som sagt opgaverne er meget forskellige og jeg laver lange lister både til om mandagen og i øveweekenderne så man vælger de opgaver man kan. Nogle gange efterlyser jeg også hjælp på vores Facebook gruppe https://www.facebook.com/groups/zebragruppen/ eller på hjemmesiden. www.Zebragruppen.dk. Vi er overbevist om, at de forældre som er meget aktive, kan bekræfte, at det måske ikke er så svært som det lyder på papireret.


Alle børn får en DVD med hjem den 14. maj. Men en udgave af selve forestillingen vil også være mulig at downloade fra nettet også fra den 14. maj.


TeaterCamp 2018
Hvis TeaterCamp skal blive til noget er det nu man skal tilmelde sig. Jeg har vedhæftet tilmeldingsblanket man kan udfylde og medbringe mandag den 14. maj, eller maile den til mig på kontakt@blikfang.com

Flere oplysninger om TeaterCampen er at finde på vores hjemmeside: www.Zebragruppen.dk husk det er ikke kun for børn der går i Zebragruppen, men for alle der har lyst til at spille teater i en uge.

Vi starter den kommende sæson mandag den 3. september kl. 18-20 og vil allerede mandag den 10. september indbyde til forældre opstartsmøde kl. 19-20, vi forventer at se min. 1 forældre/voksen pr, barn denne dag.

Produktionsmøde og generalforsamling vil blive afholdt mandag den 1. oktober hvor vi også gerne vil se min. 1 forældre/voksen pr. barn.

Hvad vi skal spille i den kommende sæson og hvilket tema jeg vælger, for den kommende gysernat bliver først afsløret mandag den 3. september.

Det kan også være, at vi skal optræde ”Festlig Fredag” i forbindelse med kultur ugen. Og måske bliver det ligesom sidste år, at vi viser uddrag fra forestillingen. Når jeg ved mere skal jeg nok skrive om det på hjemmeside/Facebook.

Jeg har desuden sat en afstemning op på vores Facebook side ang. skoleforestilling, gå gerne ind og sæt dit X det kan have en stor betydning for den kommende sæsons forestillinger.


Børneteaterfestival 2019
Vi tænker, at vi gerne vil planlægge en tur til en børneteaterfestival i sommeren 2019 på Fyn, jeg tænker at der kan nedsættes et lille udvalg (måske 2-3 personer) som kan være tovholder på opgaven. I kan læse lidt om den teaterfestival der afholdes i år: http://dats.dk/nyheder/landsteaterfestival-for-boern-og-unge/
Hvilken dato det bliver næste år ved jeg desværre ikke, men jeg synes det vil være oplagt for os at deltage. DATS har faktisk henvendt sig til os for at høre om vi ikke havde lyst allerede i år, fordi vi passede lige til det; men der måtte jeg sige nej da der ikke var nok tid til at planlægge det.


Så lige en sidste reminder til mandag den 14. maj

HUSK:
Bonner
Lodder
Svar om man vil fortsætte
TeaterCamp tilmelding
Husk at få en DVD med hjem