onsdag den 4. oktober 2017

Referat generalforsamlingReferat generalforsamling i Vallensbæk Børneteater Zebragruppen
Af Sara Lilja Ingvarsdottir (Lilja)
Mandag den 2. oktober 2017 fra 19.00-20.00 i Egholmskolens festsal.

Generalforsamling er indkaldt rettidigt og regnskab er godkendt efter lovens regler.

1. Valg af dirigent og referant
Anne-Marie (mor til Laura) meldte sig som dirigent.
Sara (Lilja) meldte sig som referant.

2. Valg af stemmetællere
Hvis der bliver behov for en stemmetæller, så melder Nicoline sig (må alligevel ikke stemme).

3. Bestyrelsens beretning v/formand Dorthe Hansen
Beretning for sæson 2016/2017
Året har budt på følgende aktiviteter i Zebragruppen:
·         Frivillig fredag: Var hyggeligt og godt.
·         Gysernat med temaet Mareridt: Vi slog ikke sidste sæsons publikumstal, men det var en ok succes.
·         Frost i City2: En succes med godt fremmøde. Vi fik lov til at låne City2’s snefnug til forestillingen og City2 har spurgt om vi vil komme igen i år.
·         Fastelavnsfest: Hyggelig fest med fantasifulde udklædninger.
·         Øveweekender.
·         Juleafslutnings fest
·         Frost forestillingen: Udsolgt allerede 1 måned før, også før plakater var trykt og sat op. Vi lavede en ekstra 5. forestilling for at imødekomme efterspørgslen.
·         Afslutning: Visning af forestillingen og fint punktum for sæsonen med alle børnene.
·         Minizebra blev oprettet: 1 hold. Denne sæson bliver der 2 minizebra hold.

4. Regnskab for det forløbne år v/kasserer Alouette Ritsmer Geuns
Regnskab er sendt ud via mail og er også lagt på websiden: http://zebragruppen.blogspot.dk/2017/10/regnskabet-for-20162017.html

Vi er en sund forening med en god økonomi, selvom vi er en lille forening.
Det mest i øjenfaldende ved regnskabet er årets resultat.
Vi er blevet anbefalet at bruge det overskud vi har, da tilskud fra Kommunen er afhængig af at foreningen ikke har for stor opsparing.

Indkomst fra forestillingerne (Gysernat og sæson forestillingen) plejer at ”gå op” med udgifter der er til kulisser og kostumer til sæsonens forestillinger. De ekstra indtægter der har været i denne sæson (bl.a. fra 6.000,- fra Bankoforeningen, salg af julekalender, hævelse af entre pris (pga. Codan-penge, som ikke blev så stor en post, som frygtet (kun 2.000,-)) er bl.a. blevet brugt til ny symaskine, headset, makeup, værktøj, billetter til teaterforestilling (i år Peter Pan. Sidste sæson hos Teaterbutikken: Alma ned med nakken) og 5.000,- i sæsonbonus til Nicoline.

Vi sparer ikke – og alt ser fortsat rigtig godt ud.

5. Behandling af indkomne forslag: Ingen indkomne forslag.

6. Valg til
Alle bestyrelsesposter – undtagen formandsposten - er åbne for valg til den nye sæson.
Vi takker den gamle bestyrelse for deres virke i sæson 2016/2017:
Bente Rosberg, Anne-Marie Thusing, Trine Binding, Alouette Ritsmer Geuns.
De er ikke helt ”væk” fra Zebragruppen, og har tilbudt at den nye bestyrelse kan spørge dem til råds om erfaringer mv., hvis nødvendigt.

Den gamle bestyrelse fortalte kort om opgaverne og den måde de har valgt at fordele dem på: 1 til de administrative opgaver, 1 til det praktiske opgaver, 1 til diverse lister, sedler, mails og styring af café og 1 til regnskab, betaling af regninger og bilag.a. Bestyrelse
VALGT Louise Holmboe Jensen (Malou), Gitte Ettrup (Nicolai)
suppleant Anne Svendsen (Birgit)

c. Kasserer
UAFKLARET: Maja Usbeck Cao (Sofia) er ny i Zebragruppen, men vil gerne være kasserer, hvis hendes datter vil gå til Zebra (det er hendes 1. dag i dag).
Hvis ikke det bliver Maja, så bliver det bestyrelsens første opgave at skrive ud og efterlyse en frivillig til denne post.
Afklares så hurtigt, som det er muligt.

b. Revisor eller revisorsuppleant
BESLUTNING: Det besluttes at beholde Christian Hald som revisor.

Formand er forsat Dorthe Hansen.

7. Information og opgaver v/Nicoline

Vi øver i øjeblikket til City2 som er d. 28+29/10.
Da vi ikke har nogen forestilling klar endnu, så bliver det Gysernat temaet Zombie, som vi skal optræde med. Børnene skal går rundt – udklædt som zombier – og dele slik ud i centret, og så skal de børn der vil, fremføre dans på City2 scenen. Det bliver 2 ”forestillinger” på hver dag, og alle børn der deltaget får en gave af City2 som ”løn”.
Det er ikke et krav at man danser.
Vi har fået mange tilmeldinger, men ikke fra alle, så HUSK at afleverer tilmeldelsessedlen hvis man deltager – af hensyn til koordinering med City2 vedr. antal børn der deltager (skal have ”lån”).

Årets Gysernat tema er Zombie (d. 17/11).
Det er en vandreforestilling, hvor publikum kommer på en guidet tur gennem zombiehistorien.
Det bliver kulissemæssigt en ”skrabet” udgave, da kulissen mere eller mindre skal være tom/ødet – så ikke meget opsætning, men fortsat lidt som skal sættes op weekenden før.
Forestillingen er IKKE for børn og sarte sjæle. Nicoline overvejer om aldersgrænsen skal sættes op til f.eks. 8 år, da vi tidligere har oplevet børn der har været bange allerede før de går ind. Mandagen efter Gysernat holder Zebra fri.

Peter Pan forestillingen d. 26/11
Vi mangler fortsat tilbagemelding fra nogle børn. Hvis de skal med, så skal sedlerne snart afleveres.

Øveweekender
De voksnes forestilling er aflyst, og vi kan derfor bruge salen til flere øveweekender, og visser er rykket.
Tjek datoerne. Kalender udleveres til børnene næste gang. Findes også på
http://zebragruppen.blogspot.dk/p/kalender-2014_14.html  

Sæsonens forestilling: Den standhaftige tinsoldat
Det er en udfordrende forestilling med en række ”besværlige” kostumer.
Visse kostumer skal bygges i papmaché i kælderen. Emile har gjort plads nede i kælderen.
Forestillingen skal spilles på langs, ned i salen.
 
Som altid er der en lang række opgaver, som vi har brug for frivillige til for at få forestillingerne op at stå.
Bl.a. til opsætning, bage kager og stå i café til Gysernat og sæsonens hovedforestilling.

Nicoline har lavet en række opgaver, som vi bedes melde tilbage på, om vi kan hjælpe med.
Heriblandt opgaver såsom: - skrive pressemeddelelser – opsætning af program – interview til program – bygge kostumer – sy kostumer – save rekvisitter – male rekvisitter – bygge nye sorte afskærmninger – søge penge hos fonde og legater – rengøring – lave ”hund” i snor (bræt på hjul) m.fl.

Børnene får en kostumeseddel som skal udfyldes hurtigst muligt.

8. Eventuelt
Nej.