mandag den 21. august 2017

Generalforsamling 2. okt 2017

Generalforsamling 2. okt 2017


Der afholdes generalforsamling mandag den 2. okt 2017 kl. 19-20

Dagsorden for generalforsamling i Vallensbæk Børneteater Zebra Gruppen
Mandag den 2/10  2017 fra 19.00-20.00 i Egholmskolens festsal.1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Bestyrelsens beretning v/formand Dorthe Hansen

4. Regnskab for det forløbne år v/kasserer Alouette Ritsmer Geuns

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg til
a. Bestyrelse
På valg: Bente Rosberg  (stiller op) og Anne-Marie Thusing (ønsker ikke genvalg) og Trine

b.
Valg af ny kasser


c.
Revisor eller revisorsuppleant

7. Information og opgaver v/Nicoline

8. Eventuelt